[ úvod ] [ projekt "Turistické chodníky" ]

Projekt: "Turistické chodníky" - Chodník 4.

Náučný chodník mokraďami Mokrej

Návrh náučného chodníka Mokraďami Mokrej

[ diskusia ]


Priebeh trasy:
Vernár - Veľká Mokrá - Malá Mokrá - Vernár

Zobrazenie na mape:

- čierna farba predstavuje trasu navrhovaného chodníka

- navrhnutý okružný náučný chodník prechádza celou dĺžkou po už existujúcich chodníkoch, lesných, spevnených a asfaltových cestách alebo komunikáciách

- navrhovaná trasa prechádza okrajom prírodnej rezervácie Mokrá


Všetky tabule su obohatené o ilustračné obrázky z danej oblasti

Informačné tabule:

1. Obec Vernár
Horská obec Vernár leží v západnej časti Národného parku Slovenský raj v doline Vernárského potoka obklopená bohato zalesnenými vrchmi. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 778 m.n.m. Obyvatelia sa pôvodne živili ťažbou a spracúvaním dreva, výrobou dreveného riadu, šindľu, dreveného uhlia a chovom dobytka.

V obci sa dodnes zachovali zvyky, pôvodný ľudový odev a nárečie. Obyvatelia obce sa aktívne zapojili do bojov v SNP, najtvrdšie boje prebiehali v miestach dnešnej NPR Vernárskej tiesňave.

Prvá písomná zmienka o obci Vernár pochádza z roku 1295. Zakladateľom obce bol Verner, syn Jána (Hansa) zo Žakoviec, ktorého rodina Görgeyovcov poverila na základe tzv. "šoltskej dohody" vybudovať osadu. Zároveň prvým osadníkom dovolili postaviť si domy, vyklčovať územie a zúrodniť ho.

Z výsad obce hodno spomenúť, že richtár mohol súdiť menšie spory, občania si mohli zvoliť farára, v každom dome mohli variť pivo, čo bola výsada len mešťanov a 15 rokov po založení nemuseli platiť poplatky.

Obec bola, ako ostatné na území Spiša, založená na zákupnom práve. V zápisoch sa spomína ako Villa Verneri, Wernar, Vernár. Zmluvnú listinu, potvrdenú pečaťou, vydal úradne spišský gróf Bald.

2. Mapa
Kreslená mapa západnej časti Národného parku Slovenský raj.

3. Mokrade vo Veľkej Mokrej
Zamokrené lúky a brehy potokov majú svoju charakteristickú vegetáciu. Na jar na nich dominuje Záružlie močiarne, neskoršie, najmä na lokalitách s vápencovým podložím, rastie Prvosienka pomúčená, Ostrica Davallova, Valeriána trojená, Valeriána celolistá a ďalšie mokraďné druhy.

4. Čo tu rastie

- tabuľa informuje návštevníkov o stave flóry na trase náučného chodníka.

5. Čo tu žije
- tabuľa informuje návštevníkov o stave fauny na trase náučného chodníka

6. PR Mokrá
Vymedzené územie tvoria prevažne sedimenty mezozika - stredného a vrchného triasu. Ochrana zachovaných zmiešaných lesných porastov (čiastočne pralesovitého charakteru).

V prirodzených lesných spoločenstvách rastie prevažne Buk lesný, často sa vyskytuje javor, zastúpené sú tu i vysoké horské byliny. Zo živočíšnych druhov sa tu vyskytujú najmä vyššie cicavce (jeleň, srnec, diviak) a viacero druhov spevavcov.

7. Vápencová bučina
- podrobný opis vápencovej bučiny

8. Malá Mokrá
Meandrovitý tok potoka pretekajúceho dolinou Malá Mokra sa viaže na početné mokraďné spoločenstvá vzácnych druhov rastlín.

Táto tabuľa by obsahovala podrobné vysvetlenie príčiny vzniku meandrov na toku horského potoka.

Propagácia chodníka:
1. Noviny vydávané mikroregiónom Slovenský raj
2. Internetové noviny
3. Internetový portál www.slovensky-raj.sk
4. Internetový turistický sprievodca www.slovenskyraj.org
5. Vydanie vlastného viacjazyčného propagačného materiálu s podrobným popisom chodníka, zobrazením na mape, výškovým profilom, ...
6. Všetky dostupné regionálne média.Diskusia

Pridať príspevok

* - povinný údaj
Meno:* Text:*
Mesto:
Predmet:

Príspevky

Bufy, 2006-05-19 17:11:32

Tento naucny chodnik bol navrhnuty specialne pre potreby skoly prirody vo Vernari. Je relativne kratky, bez vyrazneho prevysenia, akurat ze prechadza popri PR Mokra, vlastne jej hranicou.

ubo?, SNV, 2006-05-18 15:03:09

Treba prejs t trasu. Jeden ?lt? chodnk v blzkosti PR u? bol zru?en? tak neviem i to od "ns" prejde. Ako nvrh sa mi pi hlavne t lokalita blzko zotavovne, dobr pre mlde?.

Milan, 2006-05-18 13:15:28

Reakcie Spravy NP neboli nijako velmi znepokojucuce, treba si ten chodnik prejst a potom sa uvidi. Nepaci sa im to, ze strelnica to tam narusuje a ze by tam nemala byt.