[ úvod ] [ projekt "Turistické chodníky" ]

Projekt: "Turistické chodníky" - Chodník 6.

Náučný chodník k prameňu Vernárky

Návrh náučného chodníka k prameňu Vernárky

[ diskusia ]


Priebeh trasy:
Vernár - Mlynná - Pod Korytom - Koryto - Pod Korytom - Brestová jama - Rovienka - Fiľovské - Mlynná - Vernár

Zobrazenie na mape:

- čierna farba predstavuje trasu navrhovaného chodníka

- navrhnutý okružný náučný chodník prechádza celou dĺžkou po už existujúcich chodníkoch, lesných, spevnených a asfaltových cestách alebo komunikáciách

- navrhovaná trasa neprechádza žiadnou prírodnou rezerváciou alebo iným maloplošným chráneným územím

- navrhovaný náučný chodník môže slúžiť aj ako cyklo-náučný chodník


Všetky tabule su obohatené o ilustračné obrázky z danej oblasti

Informačné tabule:

1. Obec Vernár
Horská obec Vernár leží v západnej časti Národného parku Slovenský raj v doline Vernárského potoka obklopená bohato zalesnenými vrchmi. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 778 m.n.m. Obyvatelia sa pôvodne živili ťažbou a spracúvaním dreva, výrobou dreveného riadu, šindľu, dreveného uhlia a chovom dobytka.

V obci sa dodnes zachovali zvyky, pôvodný ľudový odev a nárečie. Obyvatelia obce sa aktívne zapojili do bojov v SNP, najtvrdšie boje prebiehali v miestach dnešnej NPR Vernárskej tiesňave.

Prvá písomná zmienka o obci Vernár pochádza z roku 1295. Zakladateľom obce bol Verner, syn Jána (Hansa) zo Žakoviec, ktorého rodina Görgeyovcov poverila na základe tzv. "šoltskej dohody" vybudovať osadu. Zároveň prvým osadníkom dovolili postaviť si domy, vyklčovať územie a zúrodniť ho.

Z výsad obce hodno spomenúť, že richtár mohol súdiť menšie spory, občania si mohli zvoliť farára, v každom dome mohli variť pivo, čo bola výsada len mešťanov a 15 rokov po založení nemuseli platiť poplatky.

Obec bola, ako ostatné na území Spiša, založená na zákupnom práve. V zápisoch sa spomína ako Villa Verneri, Wernar, Vernár. Zmluvnú listinu, potvrdenú pečaťou, vydal úradne spišský gróf Bald.

2. Mapa
Kreslená mapa západnej časti Národného parku Slovenský raj.

3. Čo tu rastie

- tabuľa informuje návštevníkov o stave flóry na trase náučného chodníka.

4. Čo tu žije
- tabuľa informuje návštevníkov o stave fauny na trase náučného chodníka

5. Prameň Vernárky
Potok odvádzajúci vody spod svahov Prednej hole. Postupne preteká popod Barbolicu, cez obec Vernár, vytvára Vernársku tiesňavu a vlieva sa doň potok z termálneho prameňa Hranovnické pleso. Vernársky potok ústi do Hornádu za obcou Hranovnica.

6. Druhové zloženie smrekového lesa
- podrobne opísané druhové zloženie smrekového lesa zo zastúpením rastlín a húb

7. Panoráma západnej časti NP Slovenský raj
Vrchol lyžiarskeho areálu Studničky umožňuje panoramatický výhľad na západnú časť Národného parku Slovenský raj.

- podrobne opísaný výhľad zakreslený do fotografie z vrcholu lyžiarskeho vleku

Propagácia chodníka:
1. Noviny vydávané mikroregiónom Slovenský raj
2. Internetové noviny
3. Internetový portál www.slovensky-raj.sk
4. Internetový turistický sprievodca www.slovenskyraj.org
5. Vydanie vlastného viacjazyčného propagačného materiálu s podrobným popisom chodníka, zobrazením na mape, výškovým profilom, ...
6. Všetky dostupné regionálne média.Diskusia

Pridať príspevok

* - povinný údaj
Meno:* Text:*
Mesto:
Predmet:

Príspevky

Mio, 2007-07-11 12:32:39

Tento chodnk by som rovno premenoval na cyklo-be?eck trasu a ne?tveral by som to a? k bde v Koryte,preto?e sek od odboky do Brestovej jamy smerom hore je extrmne nron? pre pe?ch a ly?iarov,pre cyklistov je poda ma nepriechodn? (koryto potoka je vy??ie ako rove ponej cesty,tak?e voda stek po nej,m je samozrejme vymyt s mno?stvom v?moov a ?mykav?ch balvanov,idelne pre extrmistov,ale HS by s t?m urite neshlasila).Inak v zime pri dostatonom mno?stve snehu , upravenej be?eckej stope a slnenom mrazivom poas by to mohla by bomba vychdzka nielen pre turistov,ale aj pre domcich.

ubo?, SNV, 2006-05-18 15:11:48

Poda mjho nzoru ni moc. S tou be?eckou trasou by nemal by problm.

Milan, 2006-05-18 13:21:02

Tak ako pri chodniku c. 5, aj tento prechadza cez vtacie uzemie. taktiez tu bol dotaz k informacnym tabuliam, ze co by na nich malo byt, pretoze samotna dolina nie ja az tak velmi atraktivna. okrem pramena a vyhladu z rovienky. Tato trasa dostane skor povolenie ako bezcka trasa, trasa na bezecke lyzovanie.