[ úvod ]

Projekt: "Turistické chodníky"

[ diskusia ]


V poradí tretím projektom združenia je projekt venovaný podpore cestovného ruchu v okolí obce Vernár. Po konzultáciách s predstaviteľmi Správy národného parku Slovenský raj, sme pripravili 6 turistických chodníkov náučneho charakteru. Každý chodník ma pripravenú projekovú dokumentáciu - obsahuje mapku s vyznačenou trasou, obsah tabúľ umiestnených po trase a základné časové, dĺžkové a výškove údaje.

Takto vyhotovený projekt sme prezentovali predstaviteľom Správy národného parku Slovenský raj. V nasledujúcich mesiacoch (jún - júl), budú vykonané obchôdzky navrhovaných chodníkov, následne načo bude vydané stanovisko ku každému z predkladaných chodníkov.

Radi by sme získali pohľady na tento projekt aj od verejnosti, preto budeme radi ak nám vaše postrehy, pripomienky alebo iné návrhy napíšete. Vyjadriť sa môžete ku každému z predložených chodníkov.


Chodník 1. Chodník 2. Chodník 3.

Náučný chodník Vernár - Hranovnícke pleso


Náučný chodník Slovenský raj - Nízke Tatry


Náučný chodník Slovenský raj - západ (cyklo-bežecká trasa)

[ príspevkov: ] [ príspevkov: ] [ príspevkov: ]

Chodník 4. Chodník 5. Chodník 6.

Náučný chodník mokraďami Mokrej


Náučný chodník okolím Vernára


Náučný chodník k prameňu Vernárky

[ príspevkov: ] [ príspevkov: ] [ príspevkov: ]

Diskusia

Pridať príspevok

* - povinný údaj
Meno:* Text:*
Mesto:
Predmet:

Príspevky

Broonty, Scunthorp, 2008-06-05 22:27:36

Sevas Bufy chcel by som vediet ako sa to pohlo od kedy sme boli hotovit skvierky v mlynej...

daro, 2008-04-10 13:01:55

ano je potrebne na rozvoj turistickych chodnikov

Bufy, 2007-12-17 13:06:53

NCH Slovensk? raj ? Nzke Tatry (Vernr ? Krova hoa)

Leto a s nm aj dlh svetl dni zbehli ako voda a my namiesto osadzovanie informan?ch panelov a prci v terne sme (som!!!) strvili vybavovanm v?etk?ch mo?n?ch povolen a v?nimiek na zrealizovanie tohto NCH. Hlavne naahovaky z jedn?m z majiteov pozemkov nemali konca...
T nronej?iu papierov as mame takmer za sebou (ostva e?te povolenie od Krajskho radu ?ivotnho prostredia na vyznakovanie odboky na vrchol Prednej hole).
Dlh zimn veere m?eme naplno vyu?i na zhroma?ovanie materilov, fotografi a tvorbu grafickho nvrhu jednotliv?ch panelov. Ak ma niekto pou?iten materily z tejto trasy a rd ich poskytne nepohrdneme nimi.
Mme nakpen? a pripraven? potrebn? materil, v skor?ch jarn?ch mesiacoch plnujeme zaa z jeho opracovvanm a nsledn?m osadzovanm do ternu.
V?etci ste vtan pri dobrovon?ch prcach, o ktor?ch budeme vas informova.

Mio, 2007-10-11 13:13:01

RE chodnky
no,Bufy,je mi to jasn,?e realizcia NCH je beh na dlh trate,potom o vybavenie cyklotrs - ultramaratn? Mrz ma jedno,?e ?tt dva z na?ich dan obrovsk peniaze na zdravotn starostlivos a liebu svojich chor?ch oveiek,ale vbec sa nesna? odstraova zdroje a prinu ich chorb,medzi ktor v dne?nom uponhanom svete patr hlavne psychick? stres a tzv.nezdrav? spsob ?ivota...A kde sa d toto v?etko najlep?ie odbra ak nie v prrode? Ja osobne rd "dobjam baterky" v ktoromkovek kte Vernrskeho revru,ale za zlat? Bermudsk? trojuholnk pokoja a oddychu pova?ujem Predn hou - Zvratn - Smreiny.Viem,?e najv?m problmom nie je fyzick realizcia,ale tzv. papierov - povoovacia , kde m lovek niekedy pocit,?e bojuje s vetern?mi mlynmi...Ale pevne verm,?e to zdarne prekonate a spustenm prvho NCH zatvorite huby neprajnkom a spustite lavnu a?ch NCH.

Bufy, 2007-10-08 19:26:31

re chodniky
"neochota vlastnkov t?chto lesohospodrskych a poovn?ch revrov p?ta si do ko?ucha "blchy",preto?e by to pre nich znamenalo mno?stvo obmedzen a komplikci" ano presne o tom to je, ja tu napisem aj 100 mozno 1000 variant cyklotras a chodnikov no ostanu len tu, realizovat ich je viac nez nerealne
z osobnej skusenosti viem, ze turisticky resp. naucny chodnik je omnoho realnejsie realizovat ako cyklotrasu a na cyklotrasy v oblasti Prednej holi zabudnite, it's impossible

Mio, 2007-10-05 11:51:29

Re chodnk na Javorinku
Fakt ?koda toho chodnka,lebo hlavne v tomto jesennom obdob prechdzka po om je ?asn?m z?itkom.Ono t?ch chodnkov je tam viac,spomnan? na Javorinku sa nad Suchou del a ten najcennej? pokrauje po vrstevnici priamo cez PR Mokr a kon na hlavnej ceste cez Popov nad Latnou a m?e ma od Suchej d?ku dobr?ch 10 km (2 - 3 hodiny pe?o).a? sa na hrebeni pod Javorinkou del a odbouje vavo smerom na Kopanec resp.Hansakubov.o sa t?ka cyklotrs,Jano m sprvnu pripomienku,preto?e cyklotrasy smerom na Slovensk? raj s skr zbo?n?m prianm ako mo?nou alternatvou,ich trasovanie by sa fakt malo ubera smerom na Zpad,i?e Smreiny,Zvratn a blzke okolie s mno?stvom alternatv,napr.Vernr - Predn hoa - Smreiny - ?u?kov - ierna dolina - Zlom - Bu?ov - Vernr;Vernr - Predn hoa - loveia hlava - Krlikov - Kuba?ok - Rak - Kov - Kromerovka - Fal?tn - Prslopok - Vernr a takto by som tu mohol napsa e?te mo?no 10 rznych alternatv cyklotrs rznej d?ky a nronosti.V?hodou t?chto trasovan je celkom slu?n rove lesn?ch i u? spevnen?ch alebo nespevnen?ch ciest a cestiiek,nev?hodou je neochota vlastnkov t?chto lesohospodrskych a poovn?ch revrov p?ta si do ko?ucha "blchy",preto?e by to pre nich znamenalo mno?stvo obmedzen a komplikci.

Bufy, 2007-10-02 19:50:11

Re chodnik na Javorinku
Chodnik nesiel na Javorinu, ako sa udava v kazdej tur. mape, ale na Javorinku. Ak by si sa domacich opytal kde je Javorina neviem-neviem ci by ti niekto vedel poradit.
Tato zlto znacena trasa bola zrusena uz velmi davno hlavne koli ochrane prirody, konkretne PR Morka s najvyssim piatym stupnom ochrany prirody. Ide o velmi vzacne uzemie, zachovane zmiesane lesne porasty pralesoviteho charakteru.
Tento chodnik clenovia OZ OZVA chceli obnovit ako prvy, no sprava NP Slovensky raj nam v tomto nevysla v ustrety uz spomynanych dovodov. Skoda

Jano, Poprad, 2007-09-27 15:11:43

Chodnk na Javorinku
Zaujmalo by ma preo zanikol chodnk na vrch Javorina smerom k Dob?.
Ladovej Jaskyni.V star?ch mapch je e?te vyznaen? ?ltou farbou.Nemohol by sa aj ten obnovi,prp.zokruhova s Mokrou dolinou?
V okol Vernra by som privtal viac cyklots,napr. smerom na Smreiny odkia ved dobr asfaltov alebo spevnen cesty smerom na Kubachy,Hranovnicu alebo Puste Pole.

Alena, Poprad, 2007-08-15 08:56:49

Tento prspevok nie je k chodnkom , ale neviem ako inak by som Vs mohla oslovi v nzve mte OZ vernrskych aktivt a ma nedvno vemi oslovil jeden projekt, ktor? je zameran? na sebestanos obce. Ide toti? o to, ?e vstupom do EU som nadobudla pocit, ?e z ns chc vycuca v?etko to najlep?ie o v krajine mme , pdu , vodu.... v?etky prrodn zdroje a odstavi ns , zrobi ns zvisl?mi na tom o nm oni nakoniec ponknu a tak vznikol jeden vemi zaujmav? projekt pre obce, ktor? by dokzal podpori obec v jej rozvoji tak , ?e by bola sebestan vo v?etkom. Ak vs to zaujalo nap?te mi na mail: sifra@zmail.sk

ubo?, SNV, 2006-07-27 08:02:45

Ako mo?n alternatva Sprvy NP - prelo?ka ervenej TCH po tomto chodnku,s t?m ?e by erven pokraovala na podkovu,av?ak po prejden trasy,kt.je dos zarasten a tokom zaliata je to otzne

Bufy, 2006-07-18 19:13:35

Reakcia-turista
Hercesky chodnik je kvalitne zarasteny a dost zniceny, aspon v niektorych usekoch.
Kopanecka cesta mala byt uzavreta pre automobilovu dopravu zaiatkom sezony no neviem co sa stalo. Zistime a dame vediet.

turista, 2006-07-18 11:26:20

Zvolen trasy by mohli sa vydari, len ?koda ?e ?ttne lesy a urbarity prestali udr?iava chodnky.Ako je to s hercesk?m chodnkom za vrch?Ak su informcie o uzavret cesty za vrchom pre automobilov dopravu?